Thanh toán bằng chuyển khoản

Là hình thức thanh toán dễ dàng khi bạn không có mặt ở nơi nhận hoa.

Trong quá trình đặt hàng, bạn hãy chọn hình thức thanh toán bằng chuyển khoản trong phần phương thức thanh toán.

Ngay sau khi nhận được đơn hàng, Hoatuoinhuy sẽ kiểm tra giao dịch thanh toán. Nếu chưa thanh công Hoatuoinhuy sẽ liên lặc vói bạn để thông báo. Nếu thành công Hoatuoinhuy sẽ tiến hành giao hàng ngay trong thời gian quy định

Thông tin chuyển khoản:


Chủ Tài Khoản: Công Ty TNHH MTV Đầu Tư Cuộc Sống Tươi Đẹp

                       ID:  200014851189550

Ngân hàng Xuất Nhập khẩu Việt Nam - CN TP.HCM

Chủ Tài Khoản: Nguyễn Thị Ánh Tuyết


                            ID:  0331000422509

Ngân hàng VietcomBank chi nhánh Sài Gòn:

- Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Ánh Tuyết

- Số tài khoản: 0331000422509Demo Options

pattern 28
pattern 29
pattern 30
pattern 31
pattern 32
pattern 33
pattern 34
pattern 35
pattern 36
pattern 37
pattern 38
pattern 39
pattern 40
pattern 41
pattern 42
pattern 43
pattern 44
pattern 45

Background only applies for Boxed,Framed, Rounded Layout